Image

Od 12. do 23. februara anketiranje korisnika usluga Općine Centar

U cilju stalnog poboljšanja kvaliteta usluga koje pruža građanima, Općina Centar Sarajevo, u skladu sa normama usvojenih ISO standarda kvaliteta, redovno obavlja anketiranje korisnika njenih usluga.

Na bazi detaljne analize odgovora, sugestija i prijedloga anketiranih, općinske službe će poduzeti mjere i donijeti odluke kojima će se dalje unapređivati kvaliteta usluga koje pružaju građanima. Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

Naredno anketiranje građana će biti izvršeno od 12. do 23. februara 2018. godine.

Anketne listiće građani mogu dobiti u zgradi Općine Centar (Mis Irbina 1) i to u šalter-sali Matičnog ureda i na Info-punktu, kao i u prostorijama svih 17 mjesnih zajednica te u centrima za zdravo starenje (Maršala Tita 12 i Muhameda Kantardžića 3).

Anketni listić moguće je direktno ispuniti ili odštampati sa općinske web stranice www.centar.ba. Popunjene anketne listiće građani mogu odložiti u kutije koje su postavljene na pomenutim punktovima ili poslati ih redovnom poštom.

Pozivamo građane da se u što većem broju odazovu ovoj anketi u cilju daljeg poboljšanja kvaliteta usluga općinske administracije.