Image

Efikasna primjena Odluke o prokopavanju saobraćajnica: Izdati prekršajni nalozi u iznosu od 75.000 KM

Općina Stari Grad prva je jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo koja je donijela Odluku o prokopavanju saobraćajnica čiji je upravitelj, a s ciljem sprečavanja prokopavanja novoasfaltiranih saobraćajnica osim u izuzetnim slučajevima, te utvrđivanja naknade za prokopavanja koja nisu hitne intervencije i davanja mnogo širih ovlaštenja nadležnim inspektorima prilikom provođenja nadzora, uključujući i oštre finansijske kazne.

Ova odluka donesena je u julu prošle godine, a prema informacijama nadležne  Službe za opću upravu i inspekcijske poslove, do kraja 2021. godine je doneseno 12 prekršajnih naloga protiv prekršilaca odredbi odluke, a to su KJKP”Vodovod i kanalizacija”, BH Telecom d.d. Sarajevo i KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Svi oni vršili su prokope bez odobrenja Općine Stari Grad, a visina donesenih prekršajnih naloga iznosi 50.000 KM.

Osim toga, nadležna Služba za opću upravu i inspekcijske poslove izdala je još 5 rješenja o otklanjanju kvarova na podzemnim instalacijama uz prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 25.000 KM.

Podsjećamo, Odluka o prokopavanju saobraćajnica propisuje da se prokopavanja vrše samo na osnovu odobrenja nadležne općinske Službe za investicije i komunalne poslove, a dobijaju ih samo vlasnici podzemnih instalacija. To se ne odnosi na radove koje odobravaju viši nivoi vlasti.

Nijedna sanirana i novoasfaltirana saobraćajna površina ne smije se prokopavati u roku od dvije godine od njene sanacije, osim u slučaju vanrednih situacija kada je potrebno otkloniti potencijalnu opasnost po živote i zdravlje ljudi, materijalna dobra i bezbjednost saobraćaja.

Vlasnici podzemnih instalacija plaćaju Općini naknade za prokope (50 KM po m2), a minimalna naknada po izdatom odobrenju ne može biti manja od 200 KM. Ovi prihodi se usmjeravaju na poboljšanje cestovne infrastrukture u Starom Gradu

Prema informacijama Službe za investicije i komunalne poslove Općine Stari Grad od stupanja na snagu ove odluke izdato je 13 rješenja o dozvoli prokopavanja saobraćajnica čiji je nadležni upravitelj Općina Stari Grad Sarajevo. Za te svrhe naplaćeno je 2.700 KM. Osim toga, iz ove službe naglašavaju da je donošenje i primjena odluke imala pozitivan efekat jer je nakon donošenja prekršajnih naloga, konkretno prema KJKP”Vodovod i kanlizacija”, sa predstavnicima ovog preduzeća održan niz sastanaka na kojim su definisani budući načini postupanja. Zahvaljujući tim dogovorima KJKP”Vodovod i kanalizacija” sada na dnevnoj bazi dostavlja nadležnoj službi raspored svojih radova, a o svim planiranim aktivnostima blagovremeno upoznaju i općinsku inspekciju.