Image

DISCIPLINSKOM CENTRU ZA MALOLJETNIKE DONIRANO 5.000 KM

Već nekoliko godina zaredom Općina Centar pomaže rad Kantonalne javne ustanove „Disciplinski centar za maloljetnike“. Nastavljajući praksu finansijske pomoći ovoj ustanovi koja zbrinjava maloljetnike upućene od strane nadležnog suda, Općina Centar je iz budžeta za 2017. godinu izdvojila 5.000 maraka. U ime Općine Centar protokol je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, a u ime Disciplinskog centra to je učinio direktor Nermin Mušikić. Disciplinski centar za maloljetnike je ustanova otvorenog tipa i počela je sa radom u maju 2012. godine, a u njemu se smještaju mladići i djevojke sa problemima u ponašanju, te oni maloljetnici koji su počinili neko krivično djelo.