Image

Općina Centar podržava inicijativu da se ispred Pozorišta mladih uredi Trg kulture - Jurislav Korenić

Načelnik Općine Centar Sarajevo dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa predsjedavajućom Općinskog vijeća Centar Karolinom Karačić i dopredsjedavajućim Vijeća Mustafom Mulićem i saradnicima održao u četvrtak, 1. februara 2018. godine u Općini sastanak sa sarajevskim kulturnim djelatnicima povodom inicijative da se ispred sarajevskog Pozorišta mladih ukloni parking i ponovo uspostavi trg koji će se zvati Trg kulture – Jurislav Korenić, koji je bio jedan od najzaslužnijih utemeljitelja bosanskohercegovačkog teatra. Sastanku su prisustvovali i članovi Komisije Općinskog vijeća Centar za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti.

Poznati bosanskohecegovački glumac Emir Hadžihafizbegović pokrenuo je pomenutu inicijativu kojoj su svi prisutni na ovom sastanku dali jednodušnu podršku te su dogovoreni naredni koraci da se ona i realizira.

Načelnik Ajnadžić je naglasio da rukovodstvo Općine u potpunosti podržava inicijativu da se ispred sarajevskog Pozorišta mladih ukloni parking i ponovo uspostavi trg koji će se zvati Trg kulture – Jurislav Korenić i predložio zaključke koje su svi učesnici sastanka prihvatili.

Inicijativa će biti upućena Općinskom vijeću u redovnu proceduru tokom koje će biti održana i javna rasprava na zboru građana Mjesne zajednice ''Trg oslobođenja-Centar''. Uporedo s tim radit će se izmjene i dopune planske dokumentacije po redovnoj proceduri. Služba za prostorno uređenje i kumunalne poslove Općine Centar će uputiti zahtjev Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću ''Rad'' za izmještanje parkinga i raditi na iznalaženju adekvatnog privremenog rješenja uređenja trga sa pripadajućim urbanim mobilijarom, s obzirom na činjenicu da se na toj lokaciji u budućnosti planirana izgradnja podzemne javne garaže.

Osim Emira Hadžihafizbegovića sastanku su prisustvovali direktorica sarajevskog Narodnog pozorišta Marijela Hašimbegović, predsjednica Upravnog odbora Pozorišta mladih Sanela Dumanjić i predstavnik firme ''Bosnia hoteli'' Enver Malagić.