Image

Bolja sigurnost za učenike pred početak školske godine: Postavljeni 'ležeći policajci' kod škola

Općina Stari Grad Sarajevo, putem nadležne Službe za investicije i komunalne poslove, realizuje projekat postavljanja ležećih policajaca koji će usporiti odvijanje saobraćaja i povećati sigurnost kretanja pješaka.

Pred početak nove školske godine, gumeni ležeći policajci postavljeni su kod osnovnih škola „Hamdija Kreševljaković“ na Vratniku i „Mula Mustafa Bašeskija“ u ulici Logavina za bolju sigurnost učenika. Na Vratniku su postavljena ukupno tri ležeća policajca, dok je u Logavinoj postavljen jedan. U pripremi je postavljanje i izdignute asfaltne plohe, također za smirivanje saobraćaja, u blizini škola „Vrhbosna“ na Mošćanici i „Edhem Muladbić“ u ulici Konak. U okviru ovog projekta, dva gumena ležeća policajca postavljena su i u ulici Škaljin sokak (MZ Mošćanica).