Image

Beč investira u „digitalne škole“

Do kraja 2022. godine sve bečke srednje škole će biti opremljene bežičnim internetom.

Tokom ljeta 2019. godine počinje proširenje postojeće WiFi-mreže u srednjim školama u Beču. 

U tu svrhu je Beč nedavno izdvojio sredstva u visini od 3 miliona eura, a ukupna investicija u čitav projekt iznosi 40 miliona eura. „Digitalna škola“ je dio sveobuhvatne strategije digitalizacije Grada Beča, koju je oživio gradonačelnik Michael Ludwig. Mreža će omogućiti nove pristupe u nastavi, a i osposobiti učenike za tržište rada budućnosti. 

 

Ove mjere će obuhvatit 126 škola (94 nove srednje škole, 10 politehničkih škola i 22 stručne škole), odnosno 51.000 đaka. Pored nabavke 12.000 WiFi-rutera u razredima će se kreirati digitalni alati koji će đacima omogućiti digitalno učenje budućnosti.