Image

Beč: 1. Austrijska omladinska konferencija UN-a o klimatskim izazovima

Pred početak Konferencije UN-a o klimatskim promjenama COP24 i globalne Omladinske konferencije o klimatskim promjenama COY14 na Tehničkom univerzitetu u Beču se od 16. do 18. novembra 2018. godine održava 1. Austrijska omladinska konferencija UN-a o klimatskim izazovima pod nazivom "Naša budućnost – naša klima".

Konferenciju organizuju studenti koji kroz fabriku misli "CliMates Austria" aktivno djeluju u klimatskoj politici. Konferencija je namijenjena omladini i mladim ljudima od 15 do 30 godina koji žele biti aktivno uključeni u klimatsku politiku, dakle učenicima, studentima i zaposlenim osobama. Cilj konferencije je povezivanje i umrežavanje mladih ljudi kao i svih učesnika konferencija sa konačnim ciljem izrade zajedničkog dokumenta koji će kao važan glas mladih ljudi biti uvršten u Konferenciju UN-a o klimatskim promjenama te predstavljen javnosti.

"Globalna klimatska kriza tiče se svih nas, posebno mladih ljudi jer oni su ti koji će se morati suočiti sa posljedicama klimatskih promjena. Stoga je važno da se upravo njihov glas u potrazi za rješenjima za ovaj najvažniji problem našeg vremena posebno čuje i da se insistira na ambicioznoj klimatskoj politici", objasnila je bečka ministrica za zaštitu klime i dogradonačelnica Maria Vassilakou.

Program 1. Austrijske omladinske konferencije UN-a o klimatskim izazovima je raznovrstan, a fokus je stavljen na klimatsku politiku, istraživanje i komunikaciju o klimatskim promjenama. Na konferenciji će ujedno biti organizovane i radionice na temu nastajanja toplotnih otoka u gradovima, šuma u klimatskim promjenama, energetskog snabdijevanja ili civilnog društva u okviru klimatskih promjena kao i interaktivni formati poput simulacija klimatskih pregovora UN-a i Evropskog omladinskog parlamenta, alata za razvoj projekata, Savjeta građana ili treninga argumenata. Glavni cilj konferencije je dati poticaj za sopstvene aktivnosti u okviru rješavanja pitanja klimatskih promjena.

Više informacija o konferenciji na: http://www.lcoy.at/en