Image

Održan zbor građana u MZ ''Marijin dvor-Crni vrh''

"MARIJIN DVOR - CRNI VRH"

 

U utorak, 18. jula 2017. godine u prostorijama Mjesne zajednice ''Marijin dvor-Crni vrh'' (Dolina 7) održan je zbor građana ove mjesne zajednice. Zboru više od stotinu građana su prisustvovali i dopredsjedavajući Općinskog vijeća Centar Sulejman Haljevac i vijećnici Denis Challenger, Nihad Uk i Haris Mujanović. Na dnevnom redu ovog zbora kojeg je vodio predsjednik Savjeta MZ Zvonko Bošnjak, razmatrane su inicijative o promjeni naziva ''Park Hastahana'' i realizaciji projekta ''Marijindvorsko dvorište''.

Naime, Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 10. redovnoj sjednici, održanoj 15. maja 2017. godine, usvojilo inicijativu dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Sulejmana Haljevca da se Park Hastrahana preimenuje u Trg akademika prof. dr. Nijaza Durakovića i ovu inicijativu uputilo u redovnu proceduru. U skladu s tim, pomenuta inicijativa je razmatrana na ovom zboru građana MZ ''Marijin dvor-Crni vrh'' gdje je od većine prisutnih dobila podršku.

Na ovom zboru građana nije usvojena inicijativa o realizaciji projekta ''Marijindvorsko dvorište'' koju je pokrenuo Savjet MZ.