Image

Sutra potpisivanje ugovora sa sportskim organizacijama

Općina Centar

Na objavljeni javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti sporta sredstvima budžeta Općine Centar za 2017. godinu pravo prijave imale su sportske organizacije koje su upisane u matičnu evidenciju Sportskog saveza Kantona Sarajevo, a čije se sjedište nalazi na području općine Centar. Budžetska sredstva za realizaciju projekata iz oblasti sporta dodjeljuju se na osnovu utvrđenih kriterija u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za finansiranje javnog interesa Općine Centar u oblasti sporta