Image

Potpisan ugovor za održavanje saniranih klizišta na području općine Centar

Načelnik Općine Centar dr. Nedžad Ajnadžić je zajedno sa direktoricom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Ljiljanom Pelidija potpisao ugovor o realizaciji granta iz budžeta Općine Centar za održavanje saniranih klizišta na području centralne gradske općine. Općina Centar će za ovu namjenu izdvojiti 37.400 KM, dok je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zadužen za realizaciju i nadzor.

Potpisanim ugovorom su obuhvaćena sanirana klizišta na 23 lokacije u Centru u ulicama: Abdurahmana Muharemije b.b., Alipašina b.b., Antuna Hangija 7-17 i 95, Avde Jabučice 30, Ejuba Ademovića b.b. te kod brojeva 15-17 i 22, Hambina carina, Kaptol 14-32 i 18-20, Ključka 2,  Kromolj b.b. i kod broja 12, Nahorevo 2, Mrakuša b.b., Osmana Krupalije 40, Panjina kula 78, Pruščakova 26, Soukbunar 138, Terezija 2, širi kompleks Trebevićke ulice kao i kod broja 74b.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je, kao realizator i nadzor projekata održavanja saniranih klizišta u Centru, okončao zakonsku proceduru odabira najpovoljnijeg izvođača radova, kojom prilikom je odabrana građevinska firma „Harysco“ iz Sarajeva. Obaveza ove firme će biti da na pomenutim lokacijama u okviru održavanja saniranih klizišta očisti reviziona okna, šahtove i taložnike, uradi sanaciju i čišćenje rigola - otvorenih kanala za odvod površinskih voda, ukloni samoniklo rastinje i travu oko kanala, postavi devet novih tabli sa upozorenjem o saniranom klizištu. Prema potpisanom ugovoru također će biti urađeno dodatno nasipanje kamene frakcije iza izgrađenih armirano-betonskih potpornih zidova, zatim izrada i postavljanje betonskih poklopaca, sanacija ploča na gazištima stepeništa, popravka dijelova postojećih ograda - metalnih nosača ili dijelova mobilijara, uređenje drvenih, metalnih i kamenih klupa za odmor. Također je predviđena sadnja 31 dekorativne sadnice, kao i 55 sadnica drveća.

Sa okončanjem radova na sanaciji klizišta, osim njihovog redovnog održavanja također je bitan i redovni monitoring klizišta koji se obavlja nakon sanacije kako bi se procijenio kvalitet izvedenih radova.